Sagan om det statslösa kapitalet

Imperialismen i dag är beroende av statsmakten Först trampade USA runt bland paragraferna i folkrätten. Med sin självpåtagna rätt att i världssamfundets eller den nationella säkerhetens namn åsidosätta FN-stadgans förbud mot angreppskrig har USA, ofta med energiskt stöd från allierade i Europa, raserat den ordning som för en tid lade band på rivaliteten mellan stormakterna. Den ryska statsledningen har dragit sina slutsatser.

Nu förstör den twittrande presidenten Donald Trump resterna av det system för handel och investeringar som sedan andra världskrigets slut reglerat konkurrensen på världsmarknaden.

Vi ser inte nationalstaten upplösas, vi ser den tvärtom mobiliseras för kraftmätningarna. Steve Bannon och Donald Trump spelar ett spel som spelats förr av de styrande i USA. Det handlar om att splittra arbetarklassen, ställa vita, manliga arbetare mot minoriteterna och kvinnorna och vinna dem för de imperialistiska projekten. Rasismen, den nationella chauvinismen och hetsen mot de föregivna landsförrädarna tillhör traditionen.

Det viftas med nationens fana på många håll i en värld där starkare kapitalistiska stater kivas om herraväldet och svagare ser sin suveränitet devalveras. Det gäller att veta vem fanan är riktad emot.

-Mikael Nyberg på Clartebloggen