Så inhumant att man storknar

Kurderna, som med stor bravur besegrat Daesh/IS, blir i detta nu förrådda. Av alla. Turkiet har inlett en blodig militär aktion i nordöstra Syrien. Detta efter att USA lämnat dem fritt spelrum. Flera experter varnar för att detta kan resultera i ett folkmord. Sverige har med rätta fördömt agerandet.

Men förra året skedde en rekordökning av svensk export av krigsmateriel till Turkiet, enligt Svenska Freds. Och samma dag som Turkiet gick in i Syrien gjorde statsminister Stefan Löfven ett oförlåtligt uttalande om människor på flykt: “Vi ska inte ha fler flyktingar. Vi ska ha färre.”

Migrationspolitiken, och särskilt frågor som rör människor på flykt, är just nu föremål för debatt inom socialdemokratin…

Men när Stefan Löfven yttrar orden så som han gjorde i Sydsvenskan handlar det inte längre om en sakpolitisk diskussion. Hans uttalande är så ovärdigt och inhumant att man storknar…

Förra våren eldades socialdemokrater runt om i landet upp av frågan om vinster i välfärden. Det verkade som om partiet äntligen skulle, med enad front, gå ut hårt i en fråga som kändes rätt i hjärtat. Minns väl att socialdemokraterna dessförinnan hade ägnat våren i stora drag åt frågor kring brott och straff.

Någon vecka efter att regeringen lagt förslag om vinstbegränsningar kommer chocken. Löfven håller presskonferens och menar att de restriktiva och tillfälliga asyllagarna ska ligga.

Luften gick ur. Medlemmar som stod redo att ge sig ut för att knacka dörr och stå på torg för en fråga man kände sig stolt över att förmedla blev i stället uppgivna.

-Sofie Eriksson, ledare i Västerbottens Folkblad