Så här kan vi inte ha det, en världsordning där människorna inte ryms

 Jag ska inte räkna upp alla de konsekvenser den 11 september fick för oss alla, men också de IS-kvinnor som nyligen anlänt till Sverige från det kurdiska självstyret i Irak är en del av detta drama.

De senaste tjugo åren har präglats av en ny nivå på militarismen. Det amerikanska äventyret i Afghanistan var i huvudsak ett militärindustriellt äventyr, det var till vapen och soldater pengarna gick långt mer än till civila insatser. Och nu drar sig USA under Joe Biden tillbaka från Afghanistan och USA intar, efter en lång nyimperialistisk era, troligen en mer isolationistisk hållning.

Under de här tjugo åren har Kina flyttat fram sina positioner och USA försvagats internationellt. Man kan säga att vi gått från ett dåligt läge till ett lika dåligt läge. FN är svagt, stormakterna var för sig starkare än någonsin.

Jag ska inte säga så mycket mer. Skuggorna från alla de oräkneliga människor som dött och dödats i krigen och terrorn sedan den elfte september 2001 kastas över dessa korta rader och säger egentligen bara: Vi måste börja om. Vi måste börja om med allt.

Ty så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha en världsordning där människorna inte ryms.

Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.