Myten om tortyrs effektivitet spreds av CIA efter 11 september 2001

Veckan efter attackerna, den 17 september, undertecknade George W Bush ett direktiv som tillät CIA att i hemlighet tillfångata och spärra in personer som utgör ett allvarligt hot mot amerikanska medborgare eller intressen eller som planerar terrordåd.

Den som misstänktes för att på något sätt vara inblandad i terrorism riktad mot USA skulle placeras i förvar i särskilda fängelser utanför amerikansk mark där internationell insyn inte var möjlig. Militärfängelset i Guantanamo Bay öppnades i början av 2002 där misstänkta terrorister kunde förvaras på obestämd tid utan rättegång.

Flera så kallade “black sites”, hemliga och tillfälliga fängelser, användes runtom i världen av CIA, inklusive i åtminstone tre europeiska länder: Polen, Rumänien och Litauen. Många andra länder bidrog på olika sätt till att hjälpa CIA – även Sverige– genom att förvara och överlämna misstänkta personer åt dem…

CIA (valde) att utveckla nya, okonventionella förhörsmetoder… CIA var övertygade om att tortyr … var nödvändigt för att lyckas med sitt uppdrag. Från att innan 11 september ha ansett att tortyr och liknande förhörsmetoder är ineffektivt och inte leder till tillförlitliga uppgifter – det konstaterade de redan på 80-talet– hade de bytt fot och betraktade tortyr som det enda sättet att rädda amerikanska liv på… trots att forskning och före detta förhörsledare från bland annat CIA och FBI vittnar om att tortyr både är ineffektivt och kontraproduktivt har det fortfarande sina förespråkare och porträtteras fortfarande som effektivt i kulturen.

Myten om tortyrs effektivitet hålls vid liv genom filmer och serier där det ofta är enda sättet att rädda dagen. Lagarna mot tortyr porträtteras som onödig byråkrati som får utredningar att gå långsammare och förhindrar de goda från att få ett övertag… Enligt Human Rights First blev det vanligare med tortyr på film efter 11 september, och från att ha varit nästan uteslutande använt av onda skurkar började det mer och mer användas av filmens hjältar.

Tjugo år efter 11 september lever myten om tortyrens effektivitet och nödvändighet vidare. Det är hög tid att slå hål på den myten.

Thomas Wedérus, essä i Dagens Arena.