Rutavdraget innebär en subvention av arbetskraftsinvandring

År 2022 betalade staten ut över sju miljarder kronor i skattesubventioner för hushållsnära tjänster, en kostnad som ökat för varje år. I år verkar det inte bli någon skillnad, slottspartierna har budgeterat 600 miljoner extra för skattesubventionerna i statsbudgeten. Det är LO som granskat RUT-avdragets vara eller icke vara i en ny rapport.

För vad skulle hända om man helt sonika tog bort det? Hälften av utbetalningarna går till Sveriges rikaste tiondel. För en med en månadsinkomst på över 80 000 kronor betalar staten ut i genomsnitt över 5000 kronor i skattesubventioner. Skatteverkets siffror visar på att ju mer du tjänar, desto vanligare är det att köpa städtjänster, och ju större avdrag gör man. Gränsen är på hutlösa 75 000 kronor folk med pengar får tillbaka på skatten genom att köpa städtjänster…

De som ligger i topp är framför allt kommuner i anslutning till de största städerna. Danderyd är som känt Sveriges rikaste kommun, råkar vi oss på en gissning vilken kommun som också får allra mest skattepengar för hjälp att städa mångmiljonvillorna?…

Det är alltså inte bara en klassmässig snedfördelning i hur skattesubventionerna slår, det är även en geografisk. Rika svenskar i storstadsområdet är de som gynnas. För arbetsmarknaden i Sveriges minsta kommuner är RUT-avdraget en icke-fråga för att skapa jobb. Det finns heller ingen efterfrågan. Utan att vara ett geni kan man misstänka att det står i direkt korrelation till att befolkningen i Sveriges minsta kommuner har en inkomst som är lägre än snittet.

Det som sticker ut i LO:s RUT-rapport är att inget av argumenten för att faktiskt behålla skattebidragen håller i praktiken. Det stämmer att en majoritet av de som jobbar inom så kallade rutnishade företag är utlandsfödd, faktiskt så många som två tredjedelar, men det handlar inte om invandrade kvinnor.

Nej, det är framför allt EU-migranter som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Det är bara drygt tre procent av de utlandsfödda som har flyktingbakgrund.

Många kvinnor med flyktingbakgrund jobbar inom städsektorn, men inte med RUT-tjänster. Många jobbar inom städ, ja, men inte i RUT-sektorn. Rapporten konstaterar: “Rutavdraget är snarare en skattesubvention av arbetskraftsinvandring än en effektiv integrationsåtgärd.”

Det är ett hån att vi betalar miljarder till Sveriges rikaste tio procent i skatteavdrag samtidigt som välfärden blöder, klimatet brinner och omvärlden är stort behov av bistånd och stöd. Att pengarna kan användas bättre någon annanstans är en underdrift.

Linda Westerlind, ledare i Folkbladet, Västerbotten.