Rut och rot – bidrag till höginkomsttagare

En höginkomsttagare vill kanske inte förknippas med att gå på bidrag. Ändå gör många faktiskt det. Man kommer undan genom att kalla det avdrag istället

“Enligt Myndigheten för Tillväxtanalys har rotavdraget inte varit kostnadseffektiv i att skapa arbetstillfällen (man hade kunnat anställa ungefär sju gånger fler sjuksköterskor för samma pengar). När det gäller att minska svartarbetet finns mycket svag evidens, och med tanke på de enorma problem som idag finns med arbetslivskriminalitet (däribland svartarbete och annat skattefusk) i branschen torde det finnas betydligt mer effektiva metoder.

Det har dessutom förekommit att rot i sig har använts för att fuska, bland annat genom att använda felaktiga personnummer eller förskjuta materialkostnader till arbetskostnader.

Frågan är också hur rimligt det är att lägga över 10 miljarder kronor per år på att folk ska bygga altaner eller riva och bygga om helt nya badrum. Pengarna hade gjort bättre nytta i att energieffektivisera bostäder eller bygga förskolor, exempelvis.

Rotavdraget kostade staten 11,9 miljarder kronor år 2022. Pengar som boende i hyresrätter inte kan nyttja…

Rutavdraget infördes två år tidigare än det senaste rotavdraget. Utöver att minska svartarbete skulle det verka jämställdhetsfrämjande (!). Låt familjer med hög inkomst köpa skattesubventionerad städhjälp, istället för att ta itu med förlegade könsnormer!…

Höginkomsttagare är kraftigt överrepresenterade i att nyttja rut. Över en tredjedel av rutavdraget går till Stockholm. En skattesubvention åt överklassen i Danderyd, typ. Förra året gick 7,4 miljarder kronor till rutavdrag…

Det här är pengar som gått till att betala halva arbetskostnaden för saker som städning av sommarhus i Spanien, privat läxläsning för elever vars föräldrar har råd och att putsa överklassens skor. Både pengarna och de som arbetar inom rut behövs i välfärden, skrev LO i början av året.

Högern sade att rut skulle skapa jobb till personer i Sverige som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Rut skulle dessutom finansiera sig själv, när efterfrågan ökade och mer skatteintäkter kom in.

Riksrevisionen gjorde en granskning 2020 och slog då ner på dessa punkter. Jobben gick inte till långtidsarbetslösa i Sverige. Istället är arbetskraftsinvandringen omfattande inom branschen. Under 2017 konstaterades att en tredjedel av alla arbetare inom rut inte bodde i Sverige året innan.

Enligt Myndigheten för tillväxtanalys har rut låg effektivitet i fråga om att skapa jobb. Varje jobb kostar ungefär 1,5-2 miljoner kronor. Samma pengar hade räckt till kring tre-fyra undersköterskor i omsorgen. Rut är verkligen inte självfinansierande.

Sofie Eriksson, ledare i Dala-Demokraten.