Rot- och rut eldar på osund konkurrens på arbetsmarknaden

Socialdemokraterna vill reglera arbetskraftsinvandringen. Föresatserna är inte alls dåliga. Det nuvarande systemet som infördes av Alliansregeringen och Miljöpartiet 2008 ställer få krav på arbetsgivaren. Kontrollerna har därefter hårdnat gradvis men förblir otillräckliga för att komma till rätta med den hänsynslösa exploatering som avregleringen öppnade för…

Systemskadorna av den otillbörliga konkurrens och den lönedumpning detta inneburit är också svår att överblicka. Bristerna har dessutom varit kända under tio års tid utan att politiken agerat. De som fått ta smällen är dels människor som redan arbetar i Sverige, men framförallt de som haft oturen att hamna hos en oseriös arbetsgivare – under åren har en rad missförhållanden uppdagats. Däribland städare som tjänar 12 kronor i timmen och kabeldragare som närmast varit utsatta för människohandel. Dessa missförhållanden leder ytterst sällan till några som helst konsekvenser för arbetsgivarsidan.

Udden i Socialdemokraternas förslag riktas mot arbetskraftsinvandring utanför EU och EES. I stället för dagens system vill Socialdemokraterna införa en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Det måste råda arbetskraftsbrist för att någon ska kunna ges arbetstillstånd. Man vill också införa hårdare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring, sanktioner mot arbetsgivare som ändrar villkoren utan att meddela detta, samt skadestånd till anställda som utnyttjas. Det är bra förslag…

Problemen är dock… att bekymren på den svenska arbetsmarknaden inte upphör med strypt migration från utomeuropeiska länder. Daria Bogdanska, den fackligt organiserade serieförfattaren som skildrat sin vardag som papperslös migrantarbetare inom restaurangbranschen i albumet Wage slaves, påpekar… att det 2020 tilldelades cirka 1 500 arbetstillstånd för städ- och restaurangjobb. Jämförelsevis arbetar över 100 000 arbetskraftsinvandrare från Öst- och Sydeuropa i Sverige. Hon efterlyser en politisk lösning som riktar sig mot de viktigaste aktörerna i sammanhanget; nämnda oseriösa arbetsgivare och den skattefinansierade rot- och rut-branschen som eldar på utvecklingen.

Bogdanska drar också frågan till sin spets. Om man inte slår undan förutsättningarna för fusket genom exempelvis mer kontroll av företagen, mer anställningstrygghet, mer kunskap, stöd till de som utnyttjas, återstår endast ett utträde ur EU som lösning på problemet.

Laila Viande, ledare i Flamman.