Rösta nej till DCA-avtalet!

Förenta Nationerna bildades 1945 för att förhindra ett nytt världskrig. FN skulle vara organisationen för alla jordens stater och där skulle problem och konflikter hanteras. Sverige har ända från start stöttat FN:s auktoritet och fram tills 2022 valt att inte gå in i militära allianser.

På riksdagens bord ligger nu ett förslag som innebär att Sverige knyts fastare direkt till USA. Amerikansk militär får tillgång till åtminstone 17 svenska militärbaser för övning och lagring av vapen.

Inget förbehåll görs för införsel och lagring av kärnvapen. Amerikansk militär ska kunna röra sig fritt i landet och lyda under amerikansk lag, inte svensk. DCAC(-avtalet) binder ensidigt Sverige till förpliktelser gentemot USA:s militär och ger dem fria händer utan möjlighet till svensk insyn.

Sverige har inga allvarliga konflikter med andra nationer vare sig med gränser eller politik, ekonomi eller diplomati. Risken att Sverige blir krigsskådeplats ökar med detta avtal – särskilt om det kommer till användningen av kärnvapen. Sveriges folk har inget intresse av ett nytt storkrig och absolut inte på svensk mark.

Vi uppmanar Sveriges Riksdag: Rösta nej till DCA-avtalet! Låt FN bli platsen för konfliktlösning och diplomati igen. Vi har bara en jord och det är hög tid att på fredlig väg ta hand om den, den räcker åt oss alla.

-Falu FN-förenings styrelse, debattartikel i Dala-Demokraten

https://www.dalademokraten.se/2024-03-11/rosta-nej-till-dca-avtalet