Riv Natoansökan, sluta förnedra Sverige!

Sverige har inte varit i krig på över 200 år. Genom vår alliansfrihet har vi kunnat upprätthålla ett nationellt självbestämmande och undvika militär inblandning i konflikter, vilket har möjliggjort för Sverige att kunna ta en ledande roll som medlare i konflikter och samtidigt vara en trovärdig röst inom diplomati.

Den svenska alliansfriheten har under århundraden varit gynnsam för Sverige och för de människor vi hjälpt. Därför blir den här fartblinda tvärsvängen rakt in i Nato tämligen obegriplig. Tidigare år har högerns krigsivrande utspel kunnat bemötas av sunt förnuft…

Men förra året hände någonting med debatten om Nato. Försvarsminister Peter Hultqvist, uppbackad av statsminister Magdalena Andersson, prisade först Sveriges alliansfrihet.

Socialdemokraterna var tydliga — Sverige skulle inte gå med i Nato. Men sedan hände någonting. Från en vecka till en annan hade partiet helt och hållet bytt uppfattning. Sverige skulle nu omedelbart ansöka om medlemskap. Det fanns ingen tid till eftertanke eller folkomröstning i frågan, ansökan skulle skickas in omedelbart.

Ett år senare står Sverige fortfarande med mössan i hand och inväntar besked. De auktoritära halvdiktaturerna Ungern och Turkiet har satt stopp för vårt inträde i alliansen. Despoten Erdoğan utnyttjar Turkiets position som näst största militärmakt i Nato till att ställa orimliga politiska krav på Sverige.

Vi har kunnat se hur våra regeringar under det senaste året gång på gång vikt ned sig för Turkiets vidriga krav på lagförändringar, utlämningar, och uttalanden. Det är chockerande att bevittna hur vår regering nu börjar tumma på demokratiska principer för att gå Erdoğan till mötes. Det är inte bara förnedrande, det är också oerhört farligt.

Sveriges självbild har länge vilat på en stolthet som grundats i vår internationella ställning som diplomatisk stormakt samt att vi är ett fritt land där människor på flykt kan hitta en fristad.

Idag är det slut med det. Vår regering har bestämt att vi ska ansluta sig oss till kärnvapenalliansen, vilket betyder att vi militärt kommer bli styrda av presidenten för världens i särklass mest invasiva land — och för att komma med, måste vi buga för en turkisk despot.

Riv ansökan. Nej till Nato.

Bore Sköld, Vänsterpartiet, insändare i Västerbottens-Kuriren.