Rika måste börja betala skatt igen

De gigantiska skattesänkningar som skett för de allra rikaste måste rullas tillbaka och de rika måste börja betala skatt igen. I siffror har den rikaste procenten av svenskarna mellan 1995 – 2018 ökat sina reala kapitalinkomster med 1580 procent. Men samtidigt har beskattningen av kapital sjunkit drastiskt.

Enbart de gigantiska skattesänkningarna för de allra rikaste i befolkningen har gjort att skatteinkomsterna på årsbasis minskat med 350 miljarder kronor.

Det betyder att staten på tio år går miste om 3,5 biljoner kronor som främst går till skattesänkningar för högavlönade. Och dessa pengar tas från vår välfärd. Här får vi inte glömma att det är människor det handlar om.

Till största delen är förlorarna vi själva. För alla har vi gått i skolan, låtit våra barn gå i skolan, vi har utbildat oss och någon gång under livet varit sjuka, fått barn, låtit föräldrar flytta till äldreboenden eller varit arbetslösa, eller upplevt liknande livshändelser där det krävs gemensam samhällelig planering och finansiering för att bygga ett fungerande samhälle…

De senaste decennierna förändringar har inneburit att ojämlikheten i ett vårt land har ökat med 40 procent mellan 1995 och 2018. Klyftorna har därmed ökat snabbare än i något annat av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s 32 länder.

En orsak är att inkomster i dag efter alla skatteförändringar beskattas olika beroende på var pengarna kommer ifrån. Det gäller dels inkomstskatten, där pensionärer, föräldralediga och sjuka i dag betalar en extra hög andel av sin inkomst i skatt. Men framför allt gäller det bolags- och kapitalskatterna. Här ligger den verkliga gräddfilen för höginkomsttagare…

Efter att den borgerliga regeringen avskaffade fastighetsskatten och i stället införde en kommunal fastighetsavgift är beskattningen av villor och bostadsrätter till och med regressiv. Det vill säga att ju mer du tjänar på fastighetsaffärer desto mindre betalar du i skatt.

Citatrepris från 27 oktober 2020.

Martin Klepke, ledare i  Arbetet.