Regeringen prioriterar flyget och saboterar klimatet och järnvägen

Det är bekymmersamt att regeringen i praktiken motarbetar ett klimatanpassat och fungerande transportsystem. Inte minst järnvägens infrastruktur är i allt sämre skick enligt Trafikverket. Men regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) prioriterar flyget av politiska skäl medan klimatet och järnvägen nedprioriteras.

Ja, regeringen och dess myndighet Trafikverket försöker till och med fortfarande lägga ned och riva banor – även de som är elektrifierade. 1900-talet präglades av satsning på väg- och flygtrafik som skulle ersätta 1800-talets järnväg.

Men internationellt har järnvägen fått en renässans genom kraftig teknikutveckling i länder som Japan, Frankrike och Kina. Klimatkrisen och Covid-19-pandemin har också bidragit till allvarliga problem för flyget. Därför försöker regeringen nu vrida tillbaka klockan till det glada 1900-talet. Men i dag kan konstateras att flyget fått för stora satsningar och järnvägen för små. Flyget är ju varken klimatvänligt eller energieffektivt, i motsats till järnvägen…

De senaste 22 mandatperioderna efter 1940-talet, med främst S- och M-ledda regeringar, har varit 70 förlorade år för järnvägen. Det har direkt hindrat marknaden att ställa om till önskad tågtrafik.

Pandemin, klimatkrisen, höjda bränslepriser, krig i vår omvärld och allt besvärligare säkerhetspolitiskt läge har dock helt förändrat spelplanen för trafikpolitiken. Nu gäller det att snabbt påbörja det strategiska arbetet avseende järnvägens konkurrenskraft. Att bara satsa på flyget är ohållbart.

Men regeringen har varit ovanligt tydlig när det gällt att ställa olika trafikslag mot varandra. Ett av regeringens första politiska beslut på trafikområdet var att föra över 750 miljoner från järnvägsunderhåll till vägunderhåll. Samtidigt stoppades planerna på nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö…

Andreas Carlson drömmer i bland annat debattartiklar, som i Aftonbladet under rubriken ”Vi utvecklar luftfarten – utan någon flygskam”, om ett framtida hållbart flyg över hela landet. Och det är uppenbart att regeringen inte vill ställa den eftersatta järnvägen på fötter igen eftersom en modern snabb tågtrafik kan konkurrera ut flyget. Men drömmar fråntar honom inte skyldigheten att ihop med klimatministern vidta de omedelbara åtgärder som klimatforskarna kräver för att de internationella klimatmålen ska kunna klaras.

Regeringens satsning på ökade klimatutsläpp från vägtrafiken och flyget de närmaste åren, genom politiska och populistiska åtgärder, är vettlös, pinsam och skrämmande. Med tanke på det akuta nödläget för klimatet finns det verkligen mycket starka skäl att idag känna både flygskam och skam över den oansvariga regeringen.

-Jan Du Rietz, debattartikel i Supermiljöbloggen

Läs mer https://supermiljobloggen.se/debatt/skamlos-regering-prioriterar-flyget-saboterar-klimatet-och-jarnvagen/