Dra i nödbromsen innan vi har ett auktoritärt Sverige

Vart är vi på väg? Vi startar i ett land med en mångfald av åsikter och kulturyttringar.

Regeringen i det här landet skär ner bidragen till organisationer som den inte gillar, bland annat föreningar för fred, mänskliga rättigheter och invandrare.

Regeringen stryper även stödet till studieförbunden och försvagar därmed människors förmåga att delta i samhällets utveckling genom att minska deras möjligheter att lära sig saker, fritt utbyta tankar och själva skapa kultur.

Landets regering inför ett mediestöd som förmodligen leder till nedläggning av flera mindre tidningar som tar upp samhällsfrågor ur ett liberalt, socialistiskt, grönt eller kristet perspektiv.

Regeringen planerar också att införa en angiverilag som tvingar alla offentligt anställda att polisanmäla människor som de hjälper men som inte får vara i landet. Här har vi växlat in på en bana som kan verka lång, men som bara leder åt ett håll.

Ledaren för det största partiet i regeringsunderlaget i landet vill att polisen ska få låsa in personer som inte är misstänkta för brott.

Nu har alla avvikande röster tystats och jag kan tyvärr inte säga något mer. Då är vi framme i ett auktoritärt Sverige, om vi inte tillsammans drar i nödbromsen innan dess.

-Dag Henning, Linköping, insändare i Dagens Nyheter

https://www.dn.se/insandare/dra-i-nodbromsen-innan-vi-har-ett-auktoritart-sverige/