Rädda Östersjön från total kollaps!

Under alldeles för lång tid har de stora industritrålarna tillåtits att ta upp enorma mängder strömming och sill ur havet. Trålningen har flyttat närmare och närmare land, och helt konkurrerat ut det småskaliga hållbara kustfisket.

Nu är fiskbestånden i ett mycket kritiskt läge – Östersjöns ekosystem är starkt hotade. Torsken har redan kollapsat, och den snabba och omfattande nedgången av strömming och sill gör nu att hela ekosystemet hotas. Om vi inte vänder utvecklingen kan Östersjön snart vara helt utarmat och livlöst. Då återstår bara algblomning och maneter. Men ändå fortsätter industrifisket…

Det vi föreslår är omfattande. Men om vi gör rätt nu kan vi bevara ett hav där vi kan bada om somrarna, fiska och leva. Sveriges hav och skärgårdar är en unik skatt värd att bevara.

Miljöpartiet har tryckt på i åratal om att minska fisketrycket och förbjuda industritrålarna att gå nära våra kuster. Riksdagen har motsatt sig alla åtgärder och vägrat att låta försiktighetsprincipen styra. Effekterna av den politiska oviljan att agera när varningsklockorna ringer syns tydligt nu; Unga fiskare får svårt att etablera sig, det kustnära fisket är på väg att dö ut och med det också den småskaliga förädlingsindustrin. Kustsamhällen förlorar jobb och inkomster och utarmas. Detta medan de stora industritrålarna gör stora vinster på helt ohållbara fiskemetoder som långsamt mördar vårt hav…

Miljöpartiet vägrar att ge upp kampen för levande hav. Därför vill vi: Införa ett omedelbart fiskestopp för alla industritrålare på svenska vatten. Inga dispenser ska ges. Det måste genomföras med omedelbar verkan, innan den kommande vintersäsongen då en stor del av fisket pågår. Annars riskerar bestånden att kollapsa och hela ekosystemet förändras så att djur, växter och havsmiljön aldrig har en chans att komma tillbaka.

Göra hela Östersjön till ett skyddat område. Nödåtgärder som denna är det enda som kan göras för att rädda Östersjön ur det akuta läget som råder. Skyddet bör upprättas omedelbart och ligga kvar tills ekosystemet har återhämtat sig…

Vid Sveriges inträde i EU tryckte man på för att industrifiske skulle vara fortsatt tillåtet, med motivet att sill och strömming inte längre var hotade. Nu håller de på att fiskas ut och 90 procent av fisken som fångas äts inte av människor utan går till djurindustrin. Det är hög tid att återinföra förbudet mot industrifiske, och ta fram en avvecklingsplan.

Per Bolund och Märta Stenevi debattartikel i Expressen.