Farligt när förbud riktas mot åsikter i stället för handlingar

Knappt hade den nya svenska terrorlagen börja gälla förrän Säpochefen Charlotte von Essen kritiserade regeringen för att inte agera kraftfullt nog.

Det var inte det nazistiska knivmordet på SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren i Almedalen som låg till grund för Säpochefens uttalande. Det von Essen reagerade på var demonstrationerna i Sverige till stöd för de kurdiska befrielserörelser som anses kopplade till PKK.

Det borde, menade Säpo i sitt remissvar, vara straffbart att på detta vis delta i manifestationer eller evenemang till stöd till terroristorganisationer.

Den nya terroristlagen började gälla 1 juli, och var uppe för diskussion i samband med trepartsöverenskommelsen mellan Sverige, Turkiet och Finland med anledning av Natoansökan. Den kom bara två år efter förra skärpningen av terrorlagarna. Då tillades brottet samröre med terroristorganisation. De som exempelvis finansierar, eller bidrar med lokaler eller fordon till ett terrordåd ska kunna åtalas för samröre.

Samröre innebär inte samma sak som medlemskap. Det är fortfarande inte olagligt att vara medlem i en terrorlistad organisation, att demonstrera för dem, bära deras symboler, skriva för deras mediekanaler eller hålla möten som diskuterar organisationernas frågor eller ideologi.

Nordiska motståndsrörelsen är inte kriminaliserad (i Sverige)– till skillnad från i Finland – även om organisationens medlemmar begår mord, placerar ut bomber eller tillverkar vapen i sina bostäder.

Det flyttar fokuset från gärningar till åsikter, från terror till opinionsbildning. Lagen fokuserar på gärningarna, de inskränker varken föreningsfriheten eller yttrandefriheten. Bara direkt inblandning i dåden är brottsliga.

Men nu vill Säpo alltså kriminalisera manifestationer och evenemang som till exempel innebär att man bär symboler för terrorstämplade organisationer. Det flyttar fokuset från gärningar till åsikter, från terror till opinionsbildning… Det finns en punkt när terrorlagstiftningar, som ska skydda mot terror, slår över i sin motsats: de blir terror som hotar att lamslå våra demokratiska rättigheter. De blir ett hot mot demokratin, snarare än demokratins skydd.

Mathias Wåg, kulturartikel i Aftonbladet.