Public service lever farligt under högerregimer

Högervridningen i SVT börjar framträda allt tydligare. Det är visserligen en process som pågått länge, men som av naturliga skäl snabbats på med en regering som är den mest högerradikala i Sveriges historia.

Ännu för något decennium sen skulle SVT:s politiskt tyngsta program Agenda ha rivit upp himmel och jord vid nyheten om ett försvarsavtal mellan Sverige och USA som ger USA, och landets kommande överbefälhavare Donald Trump, överhöghet över Sveriges hela försvarsmakt och inte ens begränsar USA:s rätt att stationera kärnvapen på vårt territorium.

Det är ett underkastelseavtal, som om det inte gällde Sverige som en likvärdig part, snarare det ockuperade Irak. Det är ett avtal som i förlängningen också kan betyda att fulla amerikanska soldater på permission i garnisonsstäderna likt ett herrefolk lever djävulen utan att någon kan ingripa och att de sen kan dra sig undan till sina baser där amerikansk lag gäller och svensk polis inte har tillträde.

Avtalet innebär i princip att amerikansk militär, deras familjer och tjänstefolk som stationeras i Sverige, står över lagen. Och givetvis är de skattebefriade, till och med från moms. Som synes ett ämne som skulle ha räckt för mer än en helkväll i Agenda.

I söndags gav man där i stället utrymme åt en landsbygdsminister som ville låta skjuta 300 av Sveriges 450 vargar och menade att vargarna åt barn. Utan att vare sig bli utskrattad eller få följdfrågor om hur han tänkt sig skjuta sönder vargstammen utan att få EU efter sig.

Public service lever farligt under högerregimer så detta är ingen obegriplig utveckling. De två tunga högerpartierna SD och M hatar båda journalistik i form av public service eftersom de hatar okontrollerad samhällskritisk journalistik, enligt båda partierna är sådan journalistik per definition ”vänstervriden”.

Det finns en motsättning inom högern som är svår att kompromissa bort. Moderaterna skulle helst vilja privatisera hela skiten för att med marknadskrafternas hjälp (”valfriheten”) oskadliggöra samhällskritisk journalistik.

Sverigedemokraterna har ett helt annat recept, som de deklarerat mycket mer öppet än vad Moderaterna gjort med sitt. SD vill tvärtom stärka det statliga greppet om public service, införa straff eller sanktioner mot journalister som bedriver olämplig journalistik, avskeda alla som kan utpekas som ”vänstervridna” och ersätta dem med egna journalister. Förebilden är som synes Ungern och det har SD inte stuckit under stol med.

Målet för deras del är naturligtvis att få bort all mediekritik mot den egna politiken. Och det beskriver man som kamp mot vänstervriden journalistik.

-Jan Guiillou, kolumnist i Aftonbladet

Läs mer https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/gEVAdB/inte-en-doftmolekyl-antyder-vanster-pa-svt