Privat arbetsförmedling, en hopplös röra

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar om Australien i en radiointervju. Hon var på besök i landet 2016 för att studera hanteringen av de arbetslösa. Deras modell är inget för oss, förklarade hon vid hemkomsten.

Nu låter det annorlunda. Enligt januari-överenskommelsen med Centern och Liberalerna ska Arbetsförmedlingen stöpas om. Redan i dag placeras många arbetslösa i händerna på privata operatörer. Nu ska rubbet outsourcas som det heter på managementsvenska.

Föredöme: Australiens privatiserade modell. Vad säger de i Australien? Systemet är “en hopplös röra”, förklarar David Thompson, chef för en samorganisation för de icke vinstdrivande aktörerna på arbetslöshetsmarknaden

För arbetslösa och långtidssjuka i Sverige är godtycke, systematisk dumhet och paragrafstyrda trakasserier bekanta fenomen. Den statliga arbetsförmedlingen slussar inte längre arbetare och tjänstemän mellan olika jobb i en ekonomi där politiker lovar arbete åt alla. Huvuduppgiften är liksom i början av 1900-talet att hålla lönearbetarna i Herrans tukt och förmaning.

Genom att göra livet svårt för dem som söker arbete, drabbats av kronisk sjukdom eller slitits ut i förtid förväntas de anställningsbara skruva ner sina anspråk på inkomster och arbetsvillkor.

Modellen från Australien är att låta den privata företagsamheten göra sig en hacka på hanteringen. Det blir bra, lovar Ylva Johansson.

– Mikael Nyberg i Aftonbladet Kultur