Politiska reformer krävs för att krossa rasismen

Mordet på George Floyd i USA och de efterföljande Black lives matter-demonstrationerna mot polisbrutalitet och rasism har satt ljuset på en annan pandemi som icke-vita konstant upplever: den strukturella rasismen. Även om USA har en annan historia och magnitud av strukturell rasism och förtryck än Sverige behöver även vi rannsaka oss själva och bekämpa den strukturella rasism som finns här…

Vi erkänner den strukturella rasismen och faktumet att den genomsyrar samhället. Rasism handlar inte enbart om enskilda individer som har fördomar, utan det finns strukturer i samhället som diskriminerar personer med en annan hudfärg, tro eller etnicitet än majoritetsbefolkningen i skolan, i rättsväsendet, på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det här är en viktig insikt, för tror man inte att den strukturella rasismen existerar i vårt samhälle så kommer även lösningarna vara otillräckliga…

Vi ser hur klass och rasism hänger ihop och förstärker förtrycken. Det är ingen slump att personer med utländsk bakgrund har sämre ekonomi, ställning på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det handlar visserligen delvis om utbildningsnivå och språknivå men även om fördomar och rasism.

Antirasism utan klassperspektiv faller platt. Att driva reformer som marknadshyror och urholkad LAS drabbar både rasifierad arbetarklass och ökar splittringen och ojämlikheten i samhället vilket ger grogrund åt extremism och rasism… För att motverka rasismen i Sverige krävs politiska reformer och att vi går från ord till handling. Här är fem konkreta förslag från SSU Uppland:

  • En extern aktör bör granska tjänstefel begångna av poliser och Prioritera utredningar av hatbrott och skärp straffen för hatbrott
  • Prioritera utredningar av hatbrott och skärp straffen för hatbrott
  • Stärk diskrimineringsombudsmannen
  • Inför ett kunskapslyft om rasism i skolan
  • Inför anonyma jobbansökningar inom offentlig sektor

Shiva Samadi och Pavlos Cavelier Bizas,, debattartikel Dagens Arena.