Överklassens svartbyggen är en stöld från folket

Sju villaägare i Täby har steg för steg annekterat en remsa kommunal strandmark, mellan den egna tomten och vattnet, och ockuperat den för eget bruk. Olagligt resta staket, gjutna uteplatser och egenhändigt uppsatta bryggor ger intrycket av att marken är privat. Nedanför Sveriges dyraste villa, värderad till 150 miljoner kronor, har husägaren dessutom byggt en egen helikopterplatta.

Sällan har krocken mellan egen- och allmänintresse framträtt klarare. När Dagens ETC, som granskat och avslöjat beslagtagandet av kommunal mark, konfronterar en av villaägarna svarar han att det handlar om ren och skär avundsjuka. Men i själva verket handlar det om makt. Vilka som har den – och vilka som kan utnyttja den.

Vem som äger mark och vem som har rätt till offentligheten är en djupt ideologisk fråga. Det är ingen slump att Moderaterna, liksom Centerpartiet med flera, sedan många år driver på för ett uppluckrat strandskydd.  Att kasta allemansrätten överbord vore galenskap. I många andra länder där havsband och strandremsor ligger i privata händer är medborgarna i praktiken utestängda från vatten och natur. Grindar, stängsel och vakter skyddar egendomar värderade till astronomiska belopp.

Exemplet Täby fungerar som ett utropstecken på ett Sverige som de senaste decennierna stöpts om i grunden. Förmögenheter har koncentrerats, de allra rikaste har dragit ifrån. Den genomsnittliga inkomsten för en vd på ett svenskt storbolag motsvarar i dag hela 65 industriarbetarlöner. 1980, då Sverige räknades som världens mest jämlika land, tjänade en svensk vd i genomsnitt 9 industriarbetarlöner.

Målkonflikten är kristallklar. Antingen prioriterar vi det breda allmänintresset eller så säkrar vi förmögenheter och makt för den allra rikaste klicken.

Rofferiet i Täby avspeglar ett större strukturellt skifte. Där vård och skolor gått från en gemensam angelägenhet till vinstmaskiner för välfärdsoligarker. Där det allmänna, med de små stegens tyranni, trängts tillbaka för privata intressen. Och där det medborgerliga inflytandet fått stå tillbaka för de allra rikastes nycker.

Att kunna svalka sig en stekhet sommardag ringar in kärnan i tanken om det jämlika samhället: vem som helst – var vi än föds, vilka föräldrar vi än har – har faktiskt rätt till ett gott liv. Alldeles oavsett om sju förmögna Täbybor hänger läpp.

Daniel Mathisen, ledare i Dagens Arena.