Överfisket dödar Östersjön

EU:s fiskepolitik har kommit till vägs ände. Det storskaliga industrifisket har tillåtits dammsuga havet på fisk och Östersjön är på stadig kurs mot kollaps. Torskbestånden har fiskats upp sedan länge och sillen har minskat med mer än 80 procent på 50 år. Längs stora delar av den svenska kusten har ekosystemet redan tippat och kollapsen är ett faktum.

(Nyligen) fattade ministerrådet, tvärt emot EU-kommissionens förslag, beslut om att tillåta fortsatt industriellt fiske i Östersjön nästa år. Tyvärr kom alla förhoppningar om ett nödstopp för sill- och strömmingsfisket på skam. Ministerrådet fortsätter att köra Östersjön i botten och med årets beslut trycker de dessutom på gasen.

Ministrarna lyssnade på den inflytelserika fiskelobbyn och beslutade om att tillåta ett fortsatt storskaligt fiske på sill och skarpsill på sammanlagt hundratusentals ton. De beslutade kvoterna i år är visserligen något lägre än förra året, men det spelar ingen roll. Det räcker nu inte att ta små myrsteg i rätt riktning och hoppas att det ordnar sig. Östersjön har pressats av decennier av överfiske och det finns nu över huvud taget inga marginaler kvar. Fiskart efter fiskart har kraschat eller är på väg att krascha.

Att Östersjön är på stadig kurs mot kollaps är ett monumentalt politiskt misslyckande. Vid det här laget är det glasklart att ministerrådet inte klarar uppgiften att förvalta Östersjön så att fisken kan finnas kvar och ekosystemet inte dör. Men det är mer än ett politiskt misslyckande.

Beslutet som fattades av ministerrådet strider också mot unionens egna fiskelagar. De fiskekvoter som sattes för sill och strömming från Bottniska viken i norr till centrala Östersjön i söder, går skyhögt över lagstiftningens krav på försiktighet. Rådets beslut är i praktiken en dödsdom mot Östersjöns fiskbestånd och därmed också mot det svenska traditionella kustnära fisket…

Det är fullständigt orimligt att politisk kohandel, utan någon som helst folklig insyn, får förvandla gemensamt beslutade lagar och principer till en politisk fars. Om inte ministerrådet själva klarar av att följa lagen, behöver EU-domstolen se till så att ministerrådet gör det…

Det vi nu ser är konsekvenserna av en politik som försöker förhandla med verkligheten och vägrar sätta ekosystemens livskraft i första rummet. Med fiskerådets beslut är bestånden av sill och strömming på väg mot kollaps och med dem hela Östersjöns ekosystem. Regeringen kommer därmed ha medverkat till att förstöra Östersjön för oss själva och för framtida generationer.

Det är nog nu. Överfisket måste få ett slut.

Per Bolund, Rebecka Le Moine och Emma Nohrén, Miljöpartiet, debattartikel i Dagens Nyheter.