Osmaklig mensskyddskampanj från Försvarsmakten

 I kampanjen “Det är på blodigt allvar” får vi veta att Försvarsmakten nu erbjuder alla menstruerande värnpliktiga gratis mensskydd. Hedervärt och viktigt kan tyckas. Men kampanjen som riktar sig till unga tjejer lämnar en besk eftersmak och visar på en häpnadsväckande tondövhet. Det är som att decennier av diskussioner och forskning om relationen mellan militarism och genus gått Försvarsmakten helt förbi.

Vi vänder oss inte mot själva beslutet att erbjuda gratis mensskydd till värnpliktiga. Vi vänder oss mot Försvarsmaktens budskap. I en kampanj på sociala medier, riktad till unga tjejer ser vi tamponger med kamouflagemönstrade höljen falla i slow-motion. Ett skramlande ljud som när patroner träffar hård mark ackompanjerar. Texten som åtföljer klippet lyder: “Lika naturligt som vapen och ammunition”…

Det finns inget “naturligt” med vapen och ammunition. De är av människan skapade verktyg med ett specifikt syfte, att användas i krigföring. Vapenspridningen av t ex små och lätta vapen i världen leder varje år till att 500 000 människor mister livet…

Det finns en stark koppling mellan kampanjens bildspråk och vapen som en sorts fallossymbol. Att militära handlingar i historiska och samtidiga krig även på andra sätt sexualiseras finns det tyvärr många exempel på, ett av dem är hur det under den amerikanska invasionen av Irak talades om att Irak som land skulle “våldtas”.

Agnes Hellström, Malin Nilsson, Helena Lindholm, debattartikel i Göteborgs-Posten.