Omställning kräver att vi överger idén om grön tillväxt

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. Vi producerar och konsumerar för mycket av det mesta, trots att FN:s mål för en hållbar produktion och konsumtion kräver att vi radikalt förändrar våra konsumtionsmönster.

De som vill undvika frågan om hur djupgående den samhällsomställning är som vi behöver ge oss i kast med, håller sig snällt till mantrat att vi behöver kärnkraft för att kunna ha fortsatt ökad tillväxt…

Vi kan inte debattera energisystem baserat på siffror om hur mycket energi vi gör av med i ett ohållbart tillväxtsamhälle! Om det är logiskt sant att vi behöver kärnkraft för att kunna ha fortsatt ökad tillväxt, så vilar påståendet ändå på en ohållbar premiss…

Överallt behöver vi energibespara, tilläggsisolera, dra ner på tempon, konsumtionsminimera, avbeställa, ställa om, omfördela, återanvända, laga, dela, vila och vårda varandra och livet på planeten. Existera.

Det finns resurser så det räcker för egentliga faktiska basbehov för alla. Men inte om vi tror att mer av allt och ökad tillväxt är eftersträvansvärt eller ens möjligt. Att utgå ifrån att vi skulle kunna fortsätta leva som om vi kan göra av med 4,2 jordklot, men säga att vi ska snygga till det hela lite med mer kärnkraftsel, är helt enkelt som att, ursäkta uttrycket, putsa på en bajskorv…

Det som verkligen behövs är en radikal omställningspolitik utan illusioner om grön tillväxt, så att vi omgående skalar ner till det hållbara samhället där vi inte producerar och konsumerar över planetens gränser och därmed klarar oss fint utan både kärnkraft, uranbrytning och kärnavfall…

Vad vi behöver i stort är en samhällsomvandling som är så radikal att den kan erbjuda människor att finna mening i livet på andra sätt än genom snabba tempon, konsumtion och överproduktion. Detta kräver annorlunda tankesätt och hållbara värderingar. Inte mer kärnkraftsdrivet slöseri.

Ida Hallgren, ledare i Global.