Ojämlikheten ökar mest i Sverige

Enligt World Wealth Report nådde Sverige förra året en rekordnivå med dollarmiljonärer i Sverige. Från 2018 ökade dollarmiljonärerna från 129000 till 142000, vilket är den högsta ökningen som har skett på 24 år sedan rapporten startades.

Samtidigt som rikedomen ökar i Sverige, ökar även fattigdomen. Enligt en rapport från EAPN (The European Anti-Poverty Network) har den låga disponibla inkomsten ökat från 13 till 16 procent mellan år 2008-2016 i Sverige. Enligt OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) var Sverige de landet av OECD-länderna där den ekonomiska ojämlikheten ökade mest sedan 1990.

Sverige har sedan välfärdsstaten byggdes upp, varit ett av de jämlikaste länderna ekonomiskt. Genom åren har dock Socialdemokraterna tappat fotfästet och de blåbruna har fått  mer makt. Borgerligheten som styrt mer och mer under de senaste åren – har gjort att välfärdsstaten Sverige har börjat kapitulera…

I Stockholm kan du ta bilen från Djursholm till Rinkeby på 20 minuter. I Djursholm möts du av stora hus, som små slott. Där körs fina bilar och en medellön ligger 59 procent högre än snittet i Sverige. Rinkeby är segregationen ett stort problem och det är hög arbetslöshet. Där ligger medellönen under Sveriges snittlön med 42 procent…

För den som bor i Djursholm är förmodligen det största ekonomiska problemet att ens granne har en ny Tesla medan man själv har en som är tre år gammal. I Rinkeby kan det i många fall handla om att få mat på bordet eller om man ska ha råd med nästa hyra…

Erika Frank, debattartikel i Dala-Demokraten.