Naturen skövlas och planetens överlevnad hotas

I FN-organet IDBES rapport “om mångfald och pandemier” är det 22 experter från all världens regioner som stått för underlaget. Man kom fram till att det finns mellan 600 000 och 800 000 virus, som har möjlighet att infektera människor och som har sitt ursprung hos ryggradsdjur så kallade zoonoser och kan skapa pandemier. Dagens coronavirus har hoppat till minkar, katter, hundar och nu senast rapporteras att lejon på ett Zoo har drabbats…

Man beräknar det årligen uppstår cirka fem utbrott som har potentialen att bli en pandemi. Samtidigt konstaterar man att det är hundra gånger mindre kostsamt att vara förbyggande är att behandla när problemet uppstått.

Det är det industriella jordbrukets djurhållning som måste ersättas med det de kallar “biodiversity”, odlad mångfald. Stora djurbesättningar – grisar, kycklingar och ankor – där hygienen kan var ifrågasatt, pekas särskilt ut. Kalhyggen och stora monokulturer av jordbruksgrödor är också grogrunder för viroser som kan skapa pandemier genom att där uppföröka möss och andra djurslag som blir värdar för zoonoser, som kan hoppa till människor. Det som förhindrar detta är mångfald – att monokulturerna bryts…

De globala miljöförändringarna, som orsakas av en icke hållbar konsumtion som driver fram ökat global uppvärmning, minskning av mångfalden i jordbruket och i naturen måste brytas och vändas. Mångfald motverkar utbrott av epidemier. Det som går att göra är att omedelbart begränsa monokulturer. Förbjud kalhyggen. Omvandla tallplantagen till skogar…

På den liberala marknadsekonomins altare offras människor genom pandemier, naturen skövlas och planetens överlevnad utsätts för risk. Detta trots att kunskap och tekniker finns för att förhindra detta. Den föreställningsvärld som den liberala marknadstänkande representerar ses som mera viktig är människor liv och planetens överlevnad. Det är de globala bolagen och deras lobbyister som lyckats “hjärntvätta” mänskligheten till att det som är ekonomiskt intressant för dem är en naturlag och den enda möjliga referensramen.

Åke Paulsson, opinionsartikel i Internationalen.