NATO och USA får använda Sverige som krigsbuffert

Våra politiker har nu med koncensus baxat in oss i NATO utan föregående diskussion eller folkomröstning. Ändå påstår de att Sverige är ett demokratiskt land. De stora avgörande frågorna ska medborgarna inte lägga sig i som till exempel invandringen, EU och NATO.

En konsekvensanalys har därmed ansetts onödig. Så praktiskt. Nu ska de i efterhand med en massiv dyrbar kampanj bekostad av skattebetalarna lära oss älska NATO.

Sverige blir nu ett land som krigsorganisationen NATO och USA fritt får använda som krigsbuffert och upplagsplats för  kärnvapen bara några mil från Kaliningrad som inte vill vara sämre. Undrar på vilket sätt detta ger svenskarna ett tryggare land.

Man kan också undra om våra politiker förklarat Ryssland krig. Här skeppas över högteknologiska vapen till Ukraina avsedda att döda ryssar som inte förrän nu utgjort något som helst hot mot Sverige som jämte Polen har blivit Europas mest rabiata krigshetsare.

På vilket sätt gör det Sverige tryggare? Vart tog förbudet att exportera vapen till krigförande länder vägen? Istället för att som alliansfri verka för fredsförhandlingar bidrar man till en upptrappning och förlängning av kriget.

Våra politiker saknar totalt omdöme och skulle behöva en “God man” för att sköta landets affärer.

Peter Tornborg, insändare i Värmlands Folkblad.