Nato och det militära vanvettet

Förra året var ett bra år för den globala vapenindustrin – försäljningen för de 25 största företagen ökade med nästan tio procent. 361 miljarder – dollar – drog de in. Och det är amerikanska företag som toppar listan – Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. Kinesiska vapenbolag ökar också försäljningen, medan ryska har minskat något.

Men det är en fullständigt absurd historia med alla dessa pengar, resurser och dessutom forskning som spenderas på militär upprustning. Sverige är inget moraliskt föredöme här.

Så här skriver Svenska Freds på sin hemsida: “2019 exporterades krigsmateriel från Sverige till ett värde av 16,3 miljarder. Det innebär en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Den svenska vapenexporten 2019 är mer än fem gånger så stor som jämfört med början av 2000-talet…”

Man blir matt. Världen ropar efter fattigdomsbekämpning och investeringar i grön klimatomställning och de enorma resurser som idag går till vapen skulle räcka en bra bit för sådana ändamål…

I Sverige har det under de senaste åren varit betydligt lättare att få loss skattepengar till omfattande försvarssatsningar än till välfärden…

Vi måste ständigt klargöra för oss själva den direkt vanvettiga ramen för allt som har med militär verksamhet att göra.

Säg Nej till Nato! Och se det vanvett som omger allt som rör militär verksamhet. Give peace a chance!

Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.