Kommunerna i Stockholms län bygger sin verksamhet på daglönare

De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad utgör ett stort och växande problem, inte minst i kommunerna. De skapar otrygghet för såväl anställda som brukare och anhöriga och sänker kvaliteten inom välfärdstjänster där personalkontinuitet är en central kvalitetsfaktor i sig själv.

Fackförbundet Kommunal har kunnat konstatera ett tydligt samband mellan spridningen av Corona på äldreboenden och andelen otrygga anställningar. Tyvärr kom inte Kommunals rapport som en chock för någon som är bekant med äldreomsorgens organisation och bemanning… Kommunerna i landets rikaste region bygger systematiskt sin omsorgsverksamhet på de allra mest otrygga anställningarna…

Av undersköterskorna är 32 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 37 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 64 procent.  Av vårdbiträdena är 68 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 76 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 83 procent. Av barnskötarna är 34 procent timanställda. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 43 procent. Andelen deltidstjänster uppgår till 40 procent.

Av alla arbetare i kommunerna i länet (inom Kommunals avtalsområden) är 39 procent timanställda. Det motsvarar cirka 30 000 personer. Hela gruppen visstidsanställda uppgår till 48 procent, vilket motsvarar cirka 36 000 personer. Andelen deltidstjänster uppgår till 55 procent, vilket motsvarar cirka 42 000 personer.  Vi vet sedan tidigare att andelen visstidsanställda och deltidsanställda är betydligt högre inom privat vård och omsorg, vilka alltså inte ingår in undersökningen.

Konsekvenserna för de anställda är uppenbara. Otrygga anställningar och ofrivillig deltid leder till otrygga ekonomiska villkor, sämre hälsa och en ny generation av fattigpensionärer. För den stora andel av de timavlönade som rings in vid behov, och saknar anställning utanför de timmar de arbetar, är otryggheten total.

Har de inte ett schemalagt pass utgår ingen sjuklön vid sjukdom och tackar man nej till ett pass kanske man inte blir inringd nästa gång. De är vår tids daglönare och de utgör alltså 39 procent av arbetskraften (kommunalarbetare) i länets kommuner.

Mirja Räihä och Jessica Leiding, debattartikel i Arbetet.

Läs mer om undersökningen: