Nätläkarna dränerar den offentliga vården

Mitt i coronapandemin får Kry tillstånd att öppna vårdcentraler på Östermalm i Stockholm. Där bor landets rikaste och friskaste invånare. Nätläkarna dränerar den offentliga vården på skattemedel och det finns en stor risk att lindrigt sjuka tränger undan patienter med störst vårdbehov.

Vårdpersonalen jobbar just nu intensivt mot covid-19 på våra sjukhus och äldreboenden. I en kris ser vi hur viktigt det är med en väl fungerande sjukvård. Sjukhusen behöver mer resurser för att klara av krisen, ändå är det många kommuner och regioner som skär ner på äldreomsorg och sjukvård. Samtidigt ökar kostnaderna för nätläkarbolagen kraftigt. Förra året kostade nätläkarna 523 miljoner kronor i hela landet.

Det finns en stor risk att lindrigt sjuka patienter tränger undan de allra sjukaste.

Under coronakrisen har flera patienter kontaktat nätläkare för vård. Det finns inget tak för hur mycket nätläkarna kan fakturera regionerna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska den som har störst vårdbehov gå först men vem som helst kan ringa Kry eller någon av de andra nätläkarna. Vilka är det som kontaktar nätläkarna? Är det personer som bor i glesbygd? Är det multisjuka äldre med störst vårdbehov? Nej, det är relativt friska storstadsbor som ringer Kry.

“Det finns en stor risk att lindrigt sjuka patienter tränger undan de allra sjukaste.”

Vänsterpartiet menar att Lagen om valfrihet måste skrotas. Den ger inte patienter någon frihet, istället är det vinstdrivande företag som får frihet att etablera sig var de vill. Kry öppnade sin första fysiska vårdcentral i Lund och nu expanderar de i Stockholms innerstad. I Stockholm har Kry en massiv annonsering för att locka nya kunder. Men de annonserar inte i Luleå eller Ljungskile och de annonserar inte i Järva eller Botkyrka, där många låginkomsttagare bor. De vänder sig till välbärgade och friska personer som bor centralt i våra storstäder…

“Bara under mars månad kostade den nätbaserade privata vården skattebetalarna 96 miljoner kronor. Våra skattepengar ska gå till vård, inte privata vinster.”

Marknaden för nätläkare är helt oreglerad för de privata vårdföretagen som vill tjäna pengar. Det blir dyrt för regionerna och bara under mars månad kostade den nätbaserade privata vården skattebetalarna 96 miljoner kronor. Våra skattepengar ska gå till vård, inte privata vinster…

Den svenska välfärden är vår gemensamma försäkring. Vi har solidariskt betalat skatt och sjukvården ska vara trygg och jämlik för alla. Nu måste lagen ändras så att den som är mest sjuk får vård först.

—Karin Rågsjö, Sara Svensson, Eva Olofsson och Jonas Lindberg, debattartikel i kommunalarbetaren.