Något är riktigt sjukt inom spårtrafiken

Under december 2021 har SJ ställt in trettio tåg dagligen medan var sjätte avgång är inställd hos MTR Mälartåg sedan trafiken togs över från SJ den 12 december. Kvalitet måste väga tyngre än pris i upphandlingar.

Besvikelsen, misstron och oviljan att ställa upp för arbetsgivarna sprider sig bland landets järnvägspersonal, men dagens kaosartade situation handlar om så mycket mer än ett slocknat förtroende. I berättelse efter berättelse från våra medlemmar och förtroendevalda ser vi hur operatörers nya, moderna planeringssystem med syfte att, som det heter, “optimera scheman” snarare slår bakut. Kortare återhämtning både i och mellan passen, personal som hamnar på fel ställe så tåg måste ställas in…

För personalen på SJ är det snarare regel än undantag att inte få veta sina arbetstider förrän dagen innan. Klockan 15 på måndagen vet du inte om du börjar 03.22 eller 22.47 på tisdagen. Det är knappast en chock att tågvärdar och lokförare under sådana förhållanden blir sjuka, deprimerade eller rent av säger upp sig. Saker så simpla som veta vilka dagar du kan hämta barnen på förskolan eller att planera in en fritidsaktivitet har blivit omöjliga för många av de SJ-anställda…

Slimmade organisationer med knappa resurser och minimal beredskap slår mot och tär på personalen. Detta är tydligare nu än någonsin. Personal som jobbar övertid är både billigare och flexiblare än att anställa fler. En ständig underbemanning har satts i system…

Något är riktigt sjukt inom spårtrafiken och det handlar inte om en enskild operatör. MTR-koncernenen breder ut sig allt mer och sköter idag driften av 52 procent av all spårbunden trafik i Sverige. Nog är det anmärkningsvärt att bolag som till en övervägande del ägs av kinesiska staten kunnat få ett sådant fäste i Sverige, men det är inte där problemet i huvudsak ligger…

Problemen är strukturella och inbyggda i systemet. Vi ser samma problematik hos alla operatörer, oavsett om aktieägarna är kineser, svenskar, fransmän, spanjorer eller nationalstater. Alla har de lika ivrigt hetsat att lägga det lägsta anbudet då trafik upphandlats och alla kämpar de för att hålla nere på kostnaderna.

Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm, debattartikel i Dagens Arena.