Mycket är sjukt med sjukförsäkringen

Till att börja med bygger systemet på att arbetsgivare ansvarar för rehabilitering och arbetsanpassning – vilket är sunt och självklart, men i alltför många fall funkar det verkligen inte. Vilket gör att sjukdagarna tickar på utan att den sjukskrivna kommer närmare att bli helt återställd.

Sedan är systemet också blint för klasskillnader. En ny rapport från idéinstitutet Katalys visar att lågutbildade drabbas mer än andra av att få sjukpenningen indragen. Ett växande problem, eftersom andelen med indragen sjukpeng ökat de senaste åren.

En av orsakerna är att sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot en större del av arbetsmarknaden än tidigare och att tidsgränserna inte tar hänsyn till exempelvis ålder eller utbildningsbakgrund. Att det är extremt svårt att få sjukersättning, fast en person är nära pensionsåldern och dras med allvarliga diagnoser är allmänt känt. Men varför? Hur kan systemet vara så kallt och hårt?

Att det är extremt svårt att få sjukersättning, även för personer nära pensionen och med allvarliga diagnoser, är uppmärksammat och kritiserat sedan länge. Hur kan vi fortsätta att ha ett så kallt och hårt system?

Det är dags att politiker tar tag i problemet, men också att de ser över hela sjukförsäkringen. Att arbetarklassen straffas ut från sjukpengen duger inte.

-Ewa-Maria Kriegholm, ledare i Fastighetsfolket