Medierna en del av den politiska makten i USA

De etablerade mediernas identifikation med makthavarna cementeras av olika faktorer, bland annat socioekonomiska. Många av USA:s mest inflytelserika journalister är idag mångmiljonärer, de bor i samma områden som den politiska och finansiella elit det är meningen att de ska granska, de går på samma middagsbjudningar, känner samma människor och deras barn går i samma elitskolor.

Detta är en anledning till att journalister och ämbetsmän så enkelt kan byta jobb med varandra. Svängdörrarna leder mediemänniskorna direkt in på höga positioner i Washington, liksom ämbetsmännen ofta lämnar sin post för ett lukrativt kontrakt inom media.

Den etablerade amerikanska mediekåren har ingen outsiderfunktion överhuvud taget: den är en del av nationens dominerande politiska makt. Kulturellt, känslomässigt och socioekonomiskt är de en och samma.

Rika, välkända journalister som tillhör den inre kretsen vill inte störa den jämvikt som belönar dem så generöst. Som alla lakejer är de angelägna att skydda det system som tillhandahåller deras privilegier och misstänksamma mot alls som utmanar det.

-Gleen Greewald, i boken Storebror ser dig, 2014