Med Sabuni går liberalismen mot en säker död

Vänsterifrån kan man ha synpunkter på många delar inom liberalismen. Den starka tron på marknaden, på ekonomin, på individualismen. Men liberaler och socialdemokrater har länge stått på samma sida i många frågor. När det gäller rösträtt, demokrati och mänskliga rättigheter har den historiska kampen skett tillsammans…

Sabuni kan säga hur mycket hon vill om att hon ska hedra Januariavtalet. Men hon har hela tiden vari emot det och hon vill inte isolera SD…

Men liberalismen var på utdöende redan innan Nyamko Sabuni var tilltänkt som partiledare…

Mycket av förskjutningen av Liberalerna som icke-liberalt parti har berott på Jan Björklund. Hans politik har i stora delar gått ut på att införa diverse förbud.

Att Folkpartiet bytte namn till Liberalerna just när liberalismen inom partiet börjat sippra bort är ironiskt. Om namnbytet gjordes för att påminna partiets kärna om vad de egentligen står för kan man lugnt säga att de misslyckats.

Det är inte konstigt att Liberalerna som en del i partiets avliberalisering väljer Sabuni. Det sorgliga är det sluttande planet mot ett mer avhumaniserat politiskt landskap.

-Lina Stenberg, ledarkrönikör i Länstidningen Östersund