Människor i behov av vård är inte kunder

“Rehabilitering av olika diagnoser görs som alltid bäst närmast kundens egen bostad om inte specialistsjukvård krävs. Lunden kan ta emot kunder med extra stort behov av sjuksköterskeinsatser dygnet runt för att avlasta slutenvården”, sägs en hälso- och sjukvårdschef ha sagt enligt Dala-Demokraten den 29 april. Om detta stämmer så är det inte bara förvånande utan antyder en skrämmande människosyn.

För det första – det är inte “diagnoser” som behöver rehabilitering utan det handlar om människor. Människor som drabbats av sjukdom och/eller skada och därför kan behöva rehabilitering.

För det andra – det är inte “kunder” utan människor med sjukdom och/eller skada, som inte längre är i behov av specialistsjukvård utan annan vård, omvårdnad eller omsorg.

En kund köper en vara eller tjänst. Kunden kan använda sig av öppet köp, garantitid och erbjuds ny vara om den köpta visar sig defekt etcetera, samt kan begära in flera offerter inför tjänsteköp. Vid tvister kan Allmänna reklamationsnämnden kopplas in.

Så låt oss sluta med kundbegreppet i dessa sammanhang. Och framförallt komma ihåg att vi alla är människor, som är mer eller mindre sårbara. Att vi ibland är i behov av omsorg, omvårdnad eller sjukvård och att detta då skall ges utifrån medicinskt och omvårdnadsbehov.

—Monica Lindh, Distriktsläkare & Specialist i allmänmedicin, insändare i Dala-Demokraten.