Liberalernas förlorade heder

Genom Svenska Dagbladets utmärkta insiderkartläggning vet vi nu att stommen i Tidöavtalet mejslades ut i långa förhandlingar mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. De övriga partierna var endast med en kort period på slutet. Vi får också veta att Moderaterna gick med på väldigt mycket för att i gengäld få statsministerposten…

Det tveklöst tydligaste spåret i granskningen är dock Liberalernas totala ideologiska sönderfall. Det politiskt-ideologiska tomrum som nu utmärker Liberalerna är påträngande tydligt och liberal politik hade heller aldrig någon plats i förhandlingarna.

Det är inte ens Liberalerna själva som lyckas säkra att partiet slutligen kommer med i regeringen, får vi veta. Det är Kristdemokraterna som petar in dem i regeringen. Som en del av en uppgörelse där SD i gengäld garanteras stort inflytande över den nya regeringens budget.

Liberalerna var aldrig med i matchen, annat än som jasägare, en roll som partiet nu också bär med sig in till de ministerposter som Liberalerna trots allt till slut ändå fick.

Som ny arbetsmarknadsminister är Johan Pehrsons uppgift att säga ja till de förslag som skapas i budgetsamarbetet mellan M, SD och KD. Finansminister Elisabeth Svantesson (M), leder arbetsmarknadspolitiken, som Arbetets ledarsida tidigare har skrivit, och för också debatten om A-kassans och arbetsmarknadens framtid.

Få vet att Johan Pehrson, liberalernas partiledare, över huvud taget är Sveriges nya arbetsmarknadsminister. Men det behöver de ju inte veta. Det är inte han som fattar besluten…

Skolan sägs vara ett liberalt kärnområde. Liberalen Lotta Edholm fick platsen som skolminister. Hon inledde med att vägra svara på alla frågor om vinstintresse i skolan innan KU är klar med sin granskning av hennes eget aktieinnehav i en friskolekoncern. Den granskningen är klar i juni nästa år, 2023.

(Förra veckan) upprepade Edholm dock Liberalernas tidigare förslag om att införa en prövotid för nya friskoleägare. Medvetet felaktigt kallar hon förslaget för en “vinstbegränsning”. Förslagets verkliga innebörd är dock tvärtom att långsiktigt garantera fortsatta vinstuttag till friskolekoncernerna utan att de pengar som förs ut över huvud taget behöver vara i närheten av någon elev, lärare eller skolbok. Det är samma linje som M, KD och SD sedan länge har enats kring.

Liberalerna, ni får ursäkta. Historien om regeringsbildningen, samarbetet med SD och förhandlingarna runt Tidöavtalet går inte att läsa på annat sätt än att ni fick några ministerposter mot löftet att alltid säga ja och att aldrig driva liberal politik.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.