Låt Sverige vara en stark röst för en tryggare värld!

Dagens S-kvinnor har tagit stafettpinnen efter Inga Thorsson, Alva Myrdal och Maj–Britt Theorin. Vi fort-sätter oförtrutet kampen för en fredligare värld utan kärnvapen för både människor och hela vår planets överlevnad. På årets FN-dag sluter vi S-kvinnor upp för att väcka opinion för att Sverige ska skriva under FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen.

Runt om i världen finns det idag 1 800 kärnvapen som är redo att avfyras inom några minuter. Totalt finns 15 000 kärnvapen runt om i världen. En kärnvapenattack skulle leda till förödande konsekvenser. Det som skrämmer extra mycket är att de som beslutar över dessa kärnvapen är mäktiga män som de flesta av oss känner stor osäkerhet rörande deras omdöme.

Sommaren 2017 röstade Sverige och 121 andra stater ja till FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen. Hittills har 70 stater undertecknat avtalet. Sverige är inte en av dem.

Kampen för fred är i dag viktigare än någonsin, med allt fler regimer som tummar på mänskliga rättigheter. Med stormaktsledare som inte drar sig för att hota om total förgörelse och med en politik som styrs allt mindre om löften om en bättre, fredligare och friare värld.

FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen är en viktig markering i en tid av upprustning och brutna nedrustningsavtal. Det sista vi behöver nu är ett upptrappat spänningsläge…

Vi S-kvinnor anser att vi ska skriva under konventionen för att sedan fortsätta kampen för att tydliggöra och utveckla den. Att skriva under FN:s konvention för stopp av kärnvapen sänder en tydlig signal till omvärlden. För oss S-kvinnor är det viktigt att Sverige är en stark och humanitär röst för en tryggare värld!

-Ingalill Persson, ordförande och Anita Tärneborg, vice ordförande, S-Kvinnor i Dalarna, debattartikel i DalaDemokraten