Lagstifta om bemanning på förskolan!

Vi barnskötare behöver skrika och skrika högt. Vårt yrke är något vi är värnar. Att hålla våra barn trygga och säkra är en viktig del av vår vardag. Tänk om vi kunde lagstadga hur många barn det ska vara per anställd. Fler kollegor skulle vara en dröm som går i uppfyllelse.

Som verksamheterna ser ut idag måste vi dagligen välja mellan barnens säkerhet och den pedagogiska utvecklingen. Och det är på grund utav den bristande bemanningen. Vi lever med den konstanta stressen över rädslan för barnens säkerhet…

Vi kan i dag inte garantera barnens säkerhet med den bristande bemanning som finns. Eller att barnen får en ren blöja eller få hjälp att gå på toa.

Kommunals senaste medlemsundersökning från 2021 bekräftar denna bild, där uppger nästan var tredje barnskötare att det minst en gång i veckan föreligger en risk för barnen på grund av låg bemanning.

I Norge har man sedan 2019 lagstiftat om bemanningen på förskolan. Det ska vara max tre barn per anställd på en småbarnsavdelning (1–3 år). På en storbarnsavdelning (3–5 år) gäller max sex barn per anställd…

Hur är det ens möjligt för oss att jobba med läroplan och med barnens pedagogiska utveckling när vi inte ens har ett utgångsläge som är hållbart för att erbjuda en god och säker arbetsmiljö för barn och personal?

Kommunala utbildningspolitiker diskuterar ofta kvalitet i förskolan. Men det som vi verkligen behöver lyfta är säkerheten.

En viktig faktor för kvaliteten inom förskolan är kontinuiteten i personalgruppen; att förskolebarn anknyter till gruppen och personalen på förskolan. Då är det viktigt att förskolor strävar efter att ha kontinuitet i personalgruppen och låg personalomsättning personalgruppen.

Men för att vi ens ska kunna börja prata om kvalitet måste vi se till att vi har säkerheten på plats.

Vi är i dagsläget frustrerade och arga. Vi går på knäna för att vi inte har tillräckligt med personal. Vår framtid ser mörk ut. Att inte ha kollegor gör att vi inte kommer hålla…

Den psykiska ohälsan hos barn blir bara mer påtaglig redan från förskoleåldern. Problemet är att vi inte har tillräckligt med personal i förskolan för att barnen ska kunna känna trygghet och få en vuxen att knyta an till.

Det är viktigt att skapa relationer. Vi vill inget hellre, men ge oss rätt förutsättningar till att kunna göra det. Ge oss fler kollegor!

Andrea Leal, Facklig företrädare, Kommunal, debattartikel i Arbetet.