Laginsats på Pågatågen

Året började bra. De anställda på Pågatågen hotade att strejka om Arriva gjorde allvar av hotet att göra sig av med huvudskyddsombudet Ola Brunnström. Cheferna fick något att tänka på. Det blev inget av med uppsägningen eller avskedet.

Arbetet för att vända utvecklingen börjar i strider som den på Pågatågen.

Allt hänger på vad kollektiven av anställda gör av sin vrede.

Ola Brunnströms arbetskamrater underrättade Arriva om att de trots fredsplikten i avtalet skulle strejka om det blev tal om uppsägning eller avsked av deras skyddsombud.

Hur orden föll vid mötet i måndags vet vi inte, men att strejkhotet gett cheferna något att tänka på är klart. Ola Brunnström fick behålla jobbet.

De pågående försöken att förnya den svenska modellen i antifacklig riktning kan slå bakut. Det blir fler kraftmätningar bortom paragraferna.

De anställda på Pågatågen påminner oss om vad en arbetarrörelse som är arbetare i rörelse kan åstadkomma. Också ett skäl att jubla.

Mikael Nyberg, inlägg i Flamman och på egen blogg.