Lägg ned pensionsgruppen och höj pensionerna!

Mitt i det svenska välståndet lever många som får vända på varje krona för att klara sig. En orsak till det är vårt pensionssystem. Många kvinnor och arbetare får riktigt låga pensioner. Den som slitits ut av sitt arbete och inte orkar arbeta de sista åren fram till den rekommenderade pensionsåldern straffas med en låg pension…

Tanken var att pensionssystemet skulle ge omkring 60 procent av slutinkomsten i pension, men den siffran är nu nere i omkring 50 procent. Det är en låg siffra jämfört med andra EU-länder…

Socialdemokraterna har gett borgerliga partier vetorätt över pensionerna samtidigt som de utestängt Vänsterpartiet från inflytande. Det är en orimlig ordning som ger sämre pensioner till dem som behöver det bäst…

Även Sverigedemokraterna är utestängda från pensionsgruppen. SD och V sammantaget har enligt opinionsmätningarna stöd av omkring var tredje väljare. Hur rimligt är det att en så stor del av väljarkåren inte ska kunna påverka pensionsfrågan? Viljan att begränsa SDs inflytande används ibland som argument för att försvara dagens ordning. Men motståndet mot SD måste vara politiskt, inte bygga på att man formellt särbehandlar partiet med olika tekniska särlösningar i riksdagen… Jag tycker att man ska bekämpa SD genom att utmana deras värderingar, deras rasism och högerpolitik.

Jag tycker inte att partier ska förhandla och göra upp med SD, inte heller bör de anpassa sina förslag för att de ska få stöd av SD. Men det vore helt orimligt om andra partier slutar lägga fram sin egen politik för att SD kan rösta för den…

Pensionsgruppen bör läggas ned och pensionerna hanteras som andra frågor i riksdagen. Det skulle öka insynen och möjligheten att påverka genom offentlig debatt i en fråga som är av stor betydelse för väljarna. Det skulle göra det enklare att förbättra pensionerna för de som bäst behöver det när högern inte får vetorätt över LO-medlemmarnas pensioner..

Pensionssystemet måste förändras, dagens ordning med pensionsgruppen hindrar det. Lägg ned pensionsgruppen och höj pensionerna.

Jonas Sjöstedt, kolumnist i Dagens Arena.