Lagbrott att tillåta privata sjukvårdsförsäkringar

Brottet handlar alltså om de två grundläggande principerna som vi har enligt Hälso- och sjukvårdslagen, nämligen att vård ska ges på lika villkor, och att vård ska ges på lika behov. Det finns inget som helst tvivel idag om att det begås brott mot den här lagen, för hur kan det annars vara möjligt att vi har hundratals vårdgivare i alla landsändar som låter vissa patientgrupper gå före alla andra medborgare i vårdkön.

Det här är ett systemskifte, och just den här snabba framväxten av privata sjukförsäkringar är ett väldigt talande exempel på att vi gradvis rör oss bort från vad som var den svenska välfärdsmodellen och istället mot vad som kan kallas en tudelad välfärdsmodell. Det betyder helt enkelt att vi får två olika välfärdsstater i ett och samma land, säger han, vilket gör att vi får dubbla köer till vården. De som förespråkar det här systemet hävdar gärna att de med privata försäkring avlastar den offentliga vården därmed gör samhället en tjänst. Men det fungerar inte så.

Det är tvärtom så att det här försäkringssystemet urholkar den offentliga vården. Om vi har två parallella sjukvårdssystem så har vi ju per definition inte någon gemensam sjukvård längre. Men det handlar också mycket om sådant som tillit till vår gemensamma välfärd, som blir knockad av att vi plötsligt har en massa aktörer som lever på att prata illa om den offentliga vården, som säljer försäkringar genom att hävda att den offentliga vården är dålig. Vi får en minskad skattevilja, och vi ser väldigt tydligt i Sverige att i takt med att vi har privatiserat mer och mer så får vi en sjunkande skattekvot…

Det vi föreslår i rapporten är att lyfta blicken ytterligare och återigen ställa frågan om vinster i välfärden. För det är till syvende och sist den privata vinstdrivande sjukvården som har möjliggjort för den här försäkringsmarknaden att växa fram…

För att på riktigt komma tillbaka till en gemensam sjukvård och välfärdsmodell så måste man stoppa vinsterna i sjukvården.

—John Lapidus /referat från presskonferens i Internationalen om utredningen “Privata sjukvårdsförsäkringar bryter mot lagen (pdf)”.