Kuba stödjer internationell solidaritet

Varför är Kuba det enda demokratiska landet som klarar av att regeringen driver en ekonomisk politik som tar hänsyn till att vi har bara ett jordklot till vårt förfogande.

Enkelt. De satsar på en höjning av livskvalitet som inte belastar jordens resurser men garanterar medborgarnas fysiska och psykiska hälsa. De satsar på fri utbildning, fri hälsovård, ingen arbetslöshet, ingen bostadslös och stor ekonomisk jämlikhet. Ingen får berika sig på någon annans bekostnad.

Inte konstigt att hela västvärldens styrande känner sig hotade av en sådan politik som undergräver deras maktpositioner. De driver en propaganda som förklarar det kubanska folket för dumma som inte vill ha en västerländsk nyliberal politik som styr deras land mot överkonsumtion.

Det kubanska folket stödjer helt enkelt en politik som bygger på internationell solidaritet istället för nykolonialismen.

-Socialisten Kick Leijnse, insändare i Länstidningen, Östersund