Välfärden monteras ner och vi betalar priset i form av sämre vård och omsorg

Gång på gång har Sveriges regioner gått ut med att deras ekonomi har varit ansträngd, eller på ren svenska: det har varit åt helvetet med deras ekonomi. Detta på grund av inflationen, lågkonjunkturen men även på grund av uteblivna ekonomiska tillskott från svenska staten. Och detta är även fallet för kommuner den enskilde svensken.

Personal varslas ute i landets regioner, nu senast varslar region Östergötland 900 personer. Siffran är så absurd så man tror inte det kan stämma när man läser om det.

Det ska tilläggas att läkare och sjuksköterskor inte berörs av detta varsel, först och främst gäller det undersköterskor och skötare.

Jag har arbetat i vården i arton år och det kanske låter konstigt men jag har trivts i min yrkesprofession som undersköterska även att jag många gånger fått frågan om jag inte ska göra något annat än att ”bara vara” undersköterska.

Jag trivts och velat fortsätta, det till trots en tuff arbetsmiljö och inte allt för bra arbetsvillkor. Att ”bara vara” undersköterska är något av det bästa man ”bara vara” kan.

Vårdens medarbetare har haft ett gott anseende, i pandemin som härjade var vi hjältar och det applåderades för oss varje kväll för en lång tid för det arbete som vi då utförde heroiskt av alla i vården.

Välfärden monteras nu ner och det är den enskilde individen i vårt svenska samhälle som betalar priset, inte bara rent ekonomiskt utan i form av sämre vård och omsorg. Det är ännu mer absurt och tragiskt med tanke på att vi har en ökad andel som nu blir äldre och skulle behöva en bra vård och omsorg. Hur blir det nu för dem?

Vad hände med att vårdens medarbetare var hjältar och oumbärliga? Och på vilket sätt kommer det att bli enklare att locka fler att börja arbeta i vården när man nu så tydligt ser hur det kan gå från att vara hjältar till att bli några som i stället får gå och blir varslade?…

En stark välfärd som ger trygghet till den enskilde individen går enligt mig före sänkt skatt på drivmedel och skattesänkningar på inkomsten.

Är det inte det som ändå är vårt Sverige? Ett tryggt välfärdssamhälle där den enskilde individen, oavsett bakgrund eller ekonomiska möjligheter ska kunna få trygghet, hjälp och omsorg av vårt samhälle. Det är det som iallafall är Sverige för mig.

-Fredrik Jensen, undersköterska, debattartikel i Arbetet

Läs mer https://arbetet.se/2024/03/11/vad-hande-med-att-vardpersonalen-var-oumbarliga-hjaltar/