KD säljer ut familjer för att få möjlighet att styra Sverige med stöd av SD

Det har rönt stor uppmärksamhet att M, KD, L och SD lagt fram ett gemensamt förslag om migration. Det nya är egentligen inte Moderaternas, KD:s och SD:s inställning – utan att Liberalerna skärpt politiken och att de fyra partierna agerar tillsammans…

Regeringen föreslår att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Det betyder att fler personer kommer att vistas längre tider i Sverige utan att få permanent uppehållstillstånd. Därför vill regeringen kunna ge möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd av humanitära skäl om det råder särskilt ömmande omständigheter. Det kan bland annat handla om personer som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som barn men vars skyddsbehov upphör i och med att personen fyller 18 år.

Regeringens förslag innebär en åtstramning av migrationspolitiken och det finns skäl att ifrågasätta att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Men M-KD-L-SD går ännu längre. Högerblocket följer inte ens EU-kommissionens rekommendation att ge alternativt skyddsbehövande som beviljats skydd liknande rättigheter som konventionsflyktingar.

Särskilt graverande är att KD angriper möjligheten för föräldrar som flytt krig att återförenas med sina barn. För inte särskilt länge sedan var just denna möjlighet till återförening en av KD:s hjärtefrågor. Men förhoppningen om att få styra landet med stöd av SD har fått KD att sälja ut frågan om hålla ihop familjer.

Mats Wingborg, ledare Dagens Arena.