Kapitalismen kan inte undvara våldet

Varken Gud eller Djävulen kan göra något åt det: den bakomliggande orsaken till dagens krig är det moderna samhällets själva karaktär. Våld och krig ligger inneboende i det borgerliga kapitalistiska systemet. Vårt samhälle är våldsamt lika säkert som dimman är fuktig.

Det finns (…) viktiga skäl till att detta system inte kan undvara våldet:.. Kampen (blir) bara allt mer obeveklig mellan ekonomiska grupperingar av entreprenörer, storföretagare, finansherrar, politiker, diplomater och höga militärer.

Nationell expansion krockar med nationell expansion. I jakt på marknader, råvaror, billig arbetskraft och övervinster drar det nationella kapitalet utomlands i en rasande tävlan.

De kapitalistiska staterna, det nationella kapitalet bubblar över i en helvetebrygd och lägger under sig allt större och större del av världen. Följden är att jorden blir för liten för denna vansinniga konkurrens. Men det ekonomiska systemet kräver oändlig expansion av varor. Det gäller varje del av kapitalet och för varje kapitalistisk nation. Annars blir det stopp för profiten.

Och i ett samhälle som vårt är det långt viktigare att trygga vinsterna för små men mäktiga kotterier, som pengar, mark och produktionsmedel, än att tillgodose de kroppsliga och själsliga behoven hos hela världens invånare. Och eftersom kapitalet idag ger allt mindre avkastning står varje grupp av kapitalister och imperialister inför valet att kasta sig över det lilla som finns kvar att erövra.

-Bart de Ligt, ur kapitel 4 i hans bok, Att övervinna våldet, Bokförläggarna Röda Rummet 2019. Engelsk utgåva 1937.