Dansk socialdemokrati har strukit hat och fördomar medhårs

Mette Frederiksen (Socialdemokraterna) blir kanske Danmarks nya statsminister. Den danska socialdemokratins har under hennes ledning stött praktiskt taget alla förslag från högerregeringen och Dansk Folkeparti riktade mot invandrare och framför allt muslimer. Det är en politik som bygger på människoförakt och sortering…

Det är alls inte bara en fråga om begränsningar i invandringen, sedan länge tillämpad, utan ett kulturellt krig med rasistiska förtecken. Hon och majoriteten i folketinget vill att alla skall vara äkta danskar som ska tänka på ett visst sätt och ha vissa värderingar, annars måste de trakasseras eller förföljas. Helst ska de därigenom frivilligt försvinna från Danmark eller förvisas…

Idag säger den danska högern, Dansk Folkeparti och Mette Frederiksen och hennes socialdemokrater att de muslimska invandrarna är samhällets största problem, eftersom de inte är som danskar och därför utgör ett hot mot den danska kulturen.

Men för Mette Fredriksson tycks det inte handla om hennes hårda politik är rätt eller fel. Avgörande är, säger hon, att en majoritet av danska folket stöder politiken mot muslimerna. Anta att det är sant (fast jag har svårt att tro det). Kan det då inte ha ett samband med att socialdemokratin under de senaste åren strukit detta hat och dessa fördomar medhårs?

Vill socialdemokratins ledare (i Danmark) få oss att tro att det över huvud taget inte spelar någon roll vad hon och hennes parti säger och har sagt och att opinionen är orubblig? Känner hon inget ansvar för att påverka och ändra opinionen?

Under ytan av dessa åsiktsbyten är ett ekande tomrum. Det manifesteras av Mette Frederiksen som antingen är hämningslös opportun eller fylld av förakt för människor med annan tro och annan kultur. Eller båda delarna. Det är inte en person som bör bli statsminister i ett demokratiskt land.

-Carl Tham, ledarkrönika i Dala-Demokraten