Kapitalet får härja fritt i välfärden

När partier med skilda ideologier gör en uppgörelse är det normala att man lägger starkt ideologiskt skiljande frågor åt sidan och koncentrerar sig på ett antal frågor, där man då kompromissar ihop sig. Det har varit en förutsättning för en rad socialdemokratiska uppgörelser med borgerliga partier i det förflutna.

Men uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna är snarare omvänt.

Det är ett i grunden klart marknadsliberalt program: mark- och kapitalägare skall skyddas och gynnas, liksom företagare; avregleringar av allehanda slag skall genomföras till exempel gällande strandlagen, skatterna skall kraftig sänkas särskilt för personer med högre inkomster, arbetsgivarnas ställning skall stärkas. Och kapitalet skall liksom hittills fritt få härja i välfärden under kodordet “valfrihet”

Att socialdemokratin till varje pris måste regera är vad som avses med Löfvens propagandistiska: Vi tar ansvar för landet. Man utlovar stora skattesänkningar i ett läge där redan bibehållen nivå på välfärden kräver skattehöjningar- är det att ta ansvar för landet? Ja svarar Löfven, för vi regerar.

Löfvens ständiga kamp mot blockpolitiken har sin grund i att han inte inser eller inte accepterar att det faktiskt finns ideologiska skiljelinjer i politiken. Han har också sagt vid något tillfälle att han inte förstår skillnaden mellan höger och vänster, en klassisk formulering som har ett lika klassiskt svar: den som säger så tillhör inte vänstern.

– Carl Tham, före detta socialdemokratiska utrikesminister och tidigare partisekreterare i Folkpartiet och energiminister i en borgerlig regering,debattartikel i Dagens Arena