Ju fler vapen, desto fler kommer att dödas

Mer vapen och mer ammunition fort kan rädda liv, meddelade Jens Stoltenberg på en presskonferens den 13 februari. Uttalandet fick stå oemotsagt. Trots att det är så uppenbart fel.

Ju fler vapen som förs in i kriget ju längre kommer det att pågå och ju fler kommer att dö. Fler vapen räddar inte liv, däremot kan – med den militära logik som råder – Ukraina som land ha större möjlighet att försvara sig och eventuellt slå tillbaka det ryska angreppet. Det är en sak. Men fler liv blir inte räddade.

Det beräknas att 100 000 ukrainska soldater dött eller lemlästats –  de flesta av dem var civila innan de ikläddes uniform och  blev betraktade som soldater i statistiken. Dessutom har 30 000 utan uniform dött eller lemlästats. Lägg till det att 200 000 ryska soldater – många mer eller mindre tvingade att ta på sig uniform för att i statistiken räknas som soldater – enligt flera uppgifter har dödats eller lemlästats…

Det bedöms att kriget kan pågå flera år. Blir det så kommer döda och lemlästade att räknas i miljoner. Man kan, allt efter tycke och smak, säga att det är värt det eller att det inte är värt det – men kom inte och säg att fler vapen och mer ammunition räddar liv.

Citat från en DN-artikel av Peter Englund: “Under sommarens storoffensiv sköt ryska armén uppåt 50 000 granater om dagen, ukrainarna svarade med cirka 7 000. (Som jämförelse kan nämnas att i USA produceras det i normala fall 15 000 granater om året.) Sedan framåt mitten av hösten gick den ryska volymen ner, märkbart, till kanske hälften. Båda sidor skjuter så mycket att de stundtals har brist på ammunition, och (minst lika viktigt) att artilleripjäsernas eldrör börjar bli utslitna.”

Så sluta låtsas att det är för att rädda liv som fler vapen och mer ammunition förs in i kriget, det må finnas andra argument men inte det. Att minska dödandet kan ske på två sätt: antingen att Ryssland slutar sitt angrepp på Ukraina och drar sig tillbaka eller att förhandlingar inleds. Det förstnämnda tycks inte existera som möjlighet, det sistnämnda är nog så svårt men kan rädda miljoner människors liv.

Frågan är vad som är viktigast. Oavsett sett svar på den frågan så vore det på sin plats att argumentet att fler vapen och mer ammunition räddar liv förs bort från listan av argument.

Birger Schlaug på egen blogg.