Inför en extraskatt för superrika!

Den globala ojämlikheten blir allt värre, läser jag i en rapport från den ideella organisationen Oxfam. Sedan 2020 har den rikaste hundradelen av världens befolkning tjänat dubbelt så mycket som hela resten av världen tillsammans.

Även i vårt förr så jämlika Sverige ökar klyftorna. De fem rikaste svenskarna äger mer än vad fem miljoner andra svenskar gör tillsammans. Och denna snedfördelning pågår hela tiden – under det senaste året har merparten av all nyskapad förmögenhet gått till den rikaste procenten av befolkningen, och inget till de fattigaste 50 procenten.

Ojämlikhet i samhället gynnar ingen, eftersom den skapar både oro, frustration, ohälsa och våld. Oxfam uppmanar därför världens regeringar att bland annat införa en engångsskatt på större förmögenheter och en permanent skatteökning för den allra rikaste procenten.

På köpet får man i så fall en vinst för klimatet, eftersom det är väl belagt att den lilla gruppen superrika står för extra stora klimatutsläpp. Att få denna grupp att i någon mån dämpa sin klimatskadliga livsstil skulle gynna klimatet och därigenom både naturen och samhället.

Oxfams förslag ger därför den svenska regeringen en chans att slå två flugor i en smäll. Regeringen skulle få in mer pengar till den statsbudget som skadats av inflationen, och samtidigt i någon mån uppväga sina egna klimat-ovänliga beslut (minskad reduktionsplikt, sänkt bensinskatt).

Det skulle öka chansen att nå Sveriges klimatmål, som samtliga partier i den nuvarande regeringen ställt sig bakom.

Ingela Björck, insändare i Västerbottens Folkblad.