Jag var en av kapitalismens gangsters

Krig är bara ett bedrägeri. Det beskrivs bäst, tror jag, som något som inte är vad det verkar vara för de flesta människor. Bara en liten grupp insatta människor vet vad det handlar om. Det utförs till förmån för de få, på bekostnad av massorna.

Jag tror på att ha ett militärt försvar vid kusten, men inget annat. Om en nation kommer hit för att slåss, då kommer vi att slåss. Problemet med Amerika (USA) är att när dollarn bara ger sex procent i vinst här, blir kapitalet rastlös och flyttar utomlands för att tjäna 100 procent. Då följer flaggan med dollarn och soldaterna följer flaggan…

Det finns inte ett knep hos bedragarna som militärbanan är blind för… Det kan tyckas märkligt för mig, en militär man att göra en sådan jämförelse. Sanningen tvingar mig till detta. Jag tillbringade trettiotre år och fyra månader i aktiv militär tjänst som medlem i landets främst militärstyrka, marinkåren.

Jag tjänstgjorde i alla led från andra löjtnant till generalmajor. Och under den längsta tiden var jag en högklassig kämpe för Big Business, Wall Street och Storbankerna. Kort sagt jag var en svindlare, en av kapitalismen gangsters…

Under dessa år var jag, skulle man kunna skämta, en storsvindlare. Jag ser tillbaka på det, jag känner att jag kunde ha gett Al Capone några tips. Det bästa han kunde göra var att bedriva sitt svindleri i tre distrikt. Jag gjorde det på tre kontinenter.

Citatrepris från 5 januari 2019.

Utdrag ur ett tal, som den före detta generalmajoren och befälet inom USA:s marinkår Smedley Butler, höll 1933, då han var 52 år gammal.