Ja till fred och nej till Nato

Vi lever i en tid med tilltagande massförstörelse av natur och klimat. Vår överlevnad hotas även av upprustning och spridning av kärnvapen världen över.

I denna tid borde sans och förnuft råda även i Sverige. I stället prackas vi på en militaristisk propaganda för Nato utan dess like. Ett toppskikt av politiker, militärer och vapenfabrikörer dränker oss med världsbilder som passar deras intressen av fortsatt herravälde…

Med mediala kampanjer ska vi som medborgare fås att släppa tilltron till invanda förhållningssätt: att värna vår långvariga fred, att på alla sätt främja goda förbindelser med alla våra grannländer, att bevara alliansfriheten och att driva på kärnvapennedrustningen…

USA gör redan anspråk på att upprätta tre militära basområden i vårt land. Sverige blir i så fall även en plattform för USA:s framtida krig. Vår säkerhet blir så helt förlorad.

Nu när det är nödvändigt att satsa på klimatåtgärder, så krävs orimliga höjningar av våra militära utgifter. Anslagen ska höjas från dagens 1,2 procent av BNP (75 miljarder kr) till 2,0 procent år 2026 (120–130 miljarder kr).

Målsättningen att minst två procent av Sveriges BNP ska gå till militären är kravet för ett medlemskap i Nato. 2,0 procent av BNP motsvarar 8–10 procent av de totala statsutgifterna. Samtliga partier i vår riksdag hävdar dock att detta inte räcker.

Tillsammans med generaler från militäralliansen har de redan deklarerat att 2 procent i förlängningen kommer att utgöra “golvet”. Med andra ord: medborgare och skattebetalare får kallt räkna med allt sämre levnadsförhållanden och en osäkrare tillvaro. Det kommer att bli kännbart för vanligt folk. Och ännu viktigare; kommer att kosta liv, lem och psyke för landets unga som kan skickas ut i krig världen runt.

Verklig solidaritet med de utsatta människorna och soldaterna i krigszonerna, vore att Sverige omgående sände dit medlare, diplomater förhandlare. Svenska insatser för fredlig konfliktlösning i omvärlden hör ju till våra bästa grenar, inte väpnade ingrepp under kolonial eller amerikansk flagg, som i Libyen eller Afghanistan. Om nuvarande regim verkligen brydde sig om folket i det krigshärjade Ukraina, så skulle den göra allt vad den förmådde för att snabbt få till stånd ett eldupphör.

Omedelbara fredsförhandlingar för att uppnå ett slut på kriget i Ukraina, det förordar nu också erfarna statsmän, som Lula da Silva, Brasiliens president, och även USA:s förre säkerhetsrådgivare, Henry Kissinger.

Sveriges sak måste vara fredliga lösningar och inte krigshets. Återta ansökan om svenskt medlemskap i Nato! Ja, för svensk anslutning till FN:s konvention om ett globalt kärnvapenförbud!

Hervor Björne med flera i Umeå-avdelningen Nej till Nato, debattartikel i Folkbladet Västerbotten.