I skuggan av Coronakrisen

Vi upplever nu en global kris, som saknar motstycke för de flesta av oss. Ett virus har “invaderat” oss. Vad skyddar oss från detta hot? Har vi skydd från ett utbyggt starkt militärt försvar med avancerade vapensystem? Nej det som skyddar oss är ett folkhälsoperspektiv och en väl utbyggd sjukvård…

Experter har varnat för ett pandemiutbrott under många år. På samma sätt varnar experter för kärnvapenkrig. Risken har inte varit så här stor sedan Koreakriget och Cubakrisen. Nedrustningsavtal har sagts upp och ser inte ut att förnyas…

En begränsad kärnvapenattack skulle också få globala konsekvenser. Stoft från brinnande storstäder skulle föras upp i atmosfären där det skulle cirkulera i åratal och hindra solinstrålning med så kallad atomvinter som följd. Detta skulle resultera i missväxt och svält globalt…

“Ett starkt militärt försvar med avancerade vapensystem är knappast lösningen”

Vad behöver vi när katastrofen är ett faktum? Ett starkt militärt försvar med avancerade vapensystem är knappast lösningen. Även i en sådan situation behövs, precis som nu i coronakrisen, en väl utbyggd sjukvård, som snabbt kan mobilisera resurser att ta emot ett stort antal sjuka och skadade…

Kärnvapenanvändning måste förbjudas eftersom det ställer omöjliga krav på sjukvård och civilförsvar och strider mot folkrätten. Vi har inte råd med effekterna av ett sådant krig – det har coronapandemin visat. Krisen har också visat att vi kan göra snabba förändringar.

FN:s konvention för ett kärnvapenförbud erbjuder oss en möjlighet. För att förbudet ska gälla krävs att 50 länder ratificerar, det vill säga att landets parlament gör det till lag. En internationell lag blir normgivande, även för kärnvapenstaterna. Hittills har 37 länder ratificerat och flera är på gång. Sverige är INTE ett av dem. Vi måste påverka Sveriges regering och riksdag att ratificera FN:s kärnvapenförbud.

—Cecilia Bergh, debattartikel i Dala-Demokraten.