I Göteborg får man inte köra bil med (fel?) flagga

Bara förra veckan fördrevs i Gaza 17 000 palestinier och närmare 200 dödades, varav nästan hälften kvinnor och barn, enligt Al-Jazeera. Med anledning av denna nu intensifierade etniska rensning av palestinier i och av staten Israel samlades i lördags ett hundratal bilar på Heden i Göteborg.

Trots de traumatiska händelserna körde delar av den palestinska diasporan genom Göteborg. Små palestinska flaggor vajade genom bilrutorna. Någon hade fäst den på motorhuven. Av egna iakttagelser och polisens rapporter framgår det att trafikstörningar inte uppstod. De flesta fordonen – som mest hade jag 6-8 bilar i blickfånget – körde spridda genom staden.

Ändå inleder polisen en särskild händelse. Polisbilar patrullerar staden. Polishelikoptern ligger lågt över Vasastan, Pustervik och Centrum. Till GP (15 maj) säger kommenderingschef Teodor Smedius att polisen.

Jaha? Och då får man inte åka genom stan i sin bil? Jo, visst får man det. Men – tillfogar Smedius – “om det är en tydlig opinionsyttring spelar det ingen roll om man går till fots eller åker i bilar”. Det finns lagar och rekommendationer. De flesta av oss har förvandlat dessa till vardagliga konventioner. Det gjorde även de som i sina bilar visade sitt stöd för det palestinska folket. Läs nu Smedius mening en gång till. Försök sedan att fortsätta håna dem som varnat för att en ökad upptagenhet vid biosäkerhet riskerar att också bära med sig oönskade statliga ingrepp i de medborgerliga fri- och rättigheterna…

Precis som vi medborgare förvandlar lagar och rekommendationer till konventioner, så gäller det också för polisen. De har, så att säga, svängrum i lagrummet. Så vilken princip agerade de efter under lördagens särskilda händelse? Det enda rimliga svaret verkar vara: “du får göra vad du vill, bara du inte hävdar din rätt att göra just vad du gör”. På något annat sätt går det nog inte att tolka Smedius uttalande.

Johannes Björk, kulturartikel i Aftonbladet.